Algemene voorwaarden

Modern-Turks is een dochter van Blauvelt, Den Haag.

 

Alle aan- of afmeldingen dienen via de administratie van Modern-Turks plaats te vinden. Voor aanmelding gebruikt u het digitale inschrijfformulier. Bij inschrijving verplicht u zich tot betaling van het volledige cursusgeld. Het cursusgeld moet binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan zijn dan wel in ieder geval voor aanvang van de cursus. Betaling kan per bankoverschrijving naar rekeningnummer 55.50.50.548 t.n.v. Blauvelt Den Haag o.v.v. Modern-Turks en factuurnummer.

 

Sommige lessen worden opgenomen ten behoeve van inhaaltrainingen voor cursisten die absent zijn. Terugbetaling van cursusgeld gebeurt als de cursus volgeboekt is of om een andere reden niet doorgaat. Het volledige cursusgeld wordt dan binnen 14 dagen terugbetaald.

Modern-Turks behoudt zich te allen tijde het recht voor een cursus niet te laten doorgaan of samen te voegen met een andere klas indien er onvoldoende deelnemers zijn.